Muzeum Ziemi Kościerskiej

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
83-400
Kościerzyna
Rynek 9
(058) 680 04 88, fax 058) 680 04 89

Muzeum Ziemi Kościerskiej nie istniałoby gdyby nie pasja i zainteresowanie zbieractwem oraz kolekcjonerstwem dr. Jerzego Knyby. To właśnie z jego inicjatywy w kościerskim liceum ogólnokształcącym powstała w 1963 r. izba regionalna. Zgromadzono w niej głównie eksponaty związane z przeszłością Kościerzyny i okolic. Pod koniec lat 60. utworzono drugą izbę - Izbę Pamięci Narodowej. Obie Izby stały się źródłem szerszego, zainteresowania ogółu młodzieży kościerskiego LO historią i kulturą materialną regionu kaszubskiego.

W latach 1991-1992 gromadzone przez wiele lat w obu izbach zbiory przeniesiono do Kościerskiego Domu Kultury przy ulicy Długiej. Uroczyste otwarcie ekspozycji pod nazwą ,,Ekspozycja Muzealna Kościerzyna i Ziemia Kościerska" odbyło się w czerwcu 1992 r. Wreszcie szerokie grono turystów oraz mieszkańców miasta, miało okazję poznać dzieje Kościerzyny i okolicy. Zgromadzone eksponaty podzielono na działy tematyczne, m.in.: archeologiczny, historia Kościerzyny i Ziemi Kościerskiej, walka o polskość, tożsamość narodową i regionalną (Młodokaszubi, Bazar Kościerski, czasopismo ,,Gryf"). Odrębne działy tworzyła kultura materialna, gospodarka, oświata, kultura i sport. Ponadto zorganizowano tez stałą wystawę dotycząca historii Ziemi Kościerskiej w czasie II wojny światowej. Wkrótce jednak okazało się, iż 70 m2 to za mało, aby pomieścić wszystkie wartościowe zbiory i jednocześnie dobrze je wyeksponować. Bardzo szybko zauważono, że do celów muzealnych doskonale nadawałby się kościerski ratusz usytuowany w samym centrum miasta. Wymagał on jednak zakrojonej na szeroką skalę renowacji. Dzięki przychylności władz miasta udało się ją przeprowadzić w latach 1995-2000. Wszystkie prace wykonywane były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pieczołowicie odrestaurowano pomieszczenia obiektu wraz ze stolarką i ceglaną elewacją. Pogłębiono wówczas piwnice z kolebkowymi sklepieniami i ceglano-kamiennymi ścianami. Pozwoliło to na ukazanie ciekawej bryły obiektu, najstarszego, bo pochodzącego z 1843 r. murowanego budynku użyteczności publicznej w mieście. Warto podkreślić, iż obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków z dnia 20 lutego 1998 r.

Piętro oraz poddasze (297 m2) oddanego do użytku obiektu przeznaczono na potrzeby projektowanego muzeum. Już w styczniu 2000 roku przeniesioną ekspozycję z Kościerskiego Domu Kultury. Eksponaty umieszczono nie tylko w nowych pomieszczeniach, lecz także w nowych, estetycznych gablotach. Ekspozycję podzielono na następujące działy: prehistoria ziemi kościerskiej, historia Kościerzyny i ziemi kościerskiej od średniowiecza do 1945 roku, dzieje oświaty, kultury, sportu i gospodarki, izba regionalna, walka o polskość i kaszubską tożsamość na przełomie XIX i XX wieku, ziemia kościerska w czasie II wojny światowej oraz pokój Franciszka Sędzickiego. W ramach ekspozycji znalazł się również dział przyrodniczy - fauna ziemi kościerskiej. Uroczyste otwarcie odbyło się 17 lipca 2000 roku.

Na początku 2006 r. władze miasta jednogłośnie opowiedziały się za utworzeniem muzeum. W kilka miesięcy później, bo 27 października 2006 r. Rada Miasta Kościerzyny powołała Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie. W uzasadnieniu uchwały zapisano m.in. ,,Podstawowym warunkiem zachowania własnej kultury i jej ciągłości jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie dziedzictwa kulturowego rozumianego jako spuścizna dorobku poprzednich pokoleń w sferze materialnej, społecznej i duchowej, jego poznanie ochrona i pomnażanie. Dla nas mieszkańców tego regionu istotnym w tym względzie jest zachowanie wartości tkwiących w Ziemi Kościerskiej - naszej małej kaszubskiej ojczyźnie, w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich. Świadomi ponad 600 - letniej historii naszego miasta oraz wartości całego regionu, w trosce o zachowanie tożsamości, pragniemy urzeczywistnić zamiar poprzednich pokoleń, którego celem jest powołanie Muzeum Ziemi Kościerskiej. Potrzeba powołania takiej instytucji kultury, wynika również z troski o dobra kultury przejawianej przez Radę Miasta Kościerzyna, Burmistrza oraz mieszkańców Ziemi Kościerskiej".